Planning in december

Posted on 22 maart 2012 · Posted in nieuws

Geschreven op 8-12-2014 16:23 door Rick Hoksbergen

De maand december is dé maand voor planning. De laatste maand voor de fiscale planning – althans als u een kalenderboekjaar hanteert – voor uw bedrijf en voor privé. De quotumplanning is menigeen al goed mee bezig geweest. En de plannen voor 2015; investeringsplannen, liquiditeitsplanning, opleidingsplanning, enz.

Quotumplanning

Deze is door veel ondernemers al goed tegen het licht gehouden. Het laatste jaar dat u hiermee te maken heeft. De kosten van quotum zijn in dit laatste jaar zeker zo hoog als het afgelopen jaar. Voor een aantal veehouders reden om geen extra melkquotum te verwerven. Ze kiezen ervoor om in augustus superheffing te betalen. Met de huidige ontwikkelingen van de melkprijs lijkt dit een risicovol scenario te worden. Zijn er in augustus voldoende liquide middelen? Deze zouden nu al op de spaarrekening geparkeerd moeten worden. Onlangs sprak ik een Ierse boer. In Ierland kijkt men anders tegen de quotumplanning aan; om-denken. Waarom zouden ze de koeien twee keer daags blijven melken? En waarom niet gewoon één keer per dag melken? Het bespaart arbeid en drukt de productie per koe behoorlijk en dus lagere quotumkosten. Misschien kunt u nog andere methoden bedenken in het kader van om-denken.

Fiscale planning

Het is de laatste maand. Het kalenderjaar 2014 is een goed jaar geweest. De laatste maand, of paar maand, brengen daar geen verandering in. Heeft uw met uw klantbeheerder al afgestemd welke maatregelen genomen moeten worden om de fiscale planning optimaal uit te laten komen? Belangrijkste ijkpunt is dat er bij een hoge(re) belastingaanslag ook goed geld verdiend is. Ondanks alle verhalen in de pers dat de kostprijs hoger is dan de melkprijs, is het mooi dat u een goed inkomen verdiend heeft. Wij staan u bij om de ‘schade’ te beperken, maar aan de andere kant is het in deze economische tijden een mooie gedachte dat u deze goede resultaten heeft gerealiseerd! Om u optimaal bij te staan investeren wij continue in opleiding van onze collega’s. De maatschappij veranderd snel en wij willen voor blijven lopen. Dat vraagt investering in kennis. Hoe staat dit voor u en uw medewerkers? Wanneer heeft u voor het laatst een opleiding of cursus gevolgd? Als ik zie wat er allemaal van u als ondernemer en vakman gevraagd wordt – inclusief alle administratieve verplichtingen – dan is kennis ook voor u een belangrijke succesfactor. Als u hieraan gaat sleutelen, denk dan niet alleen aan uw vakmanschap, maar ook aan uw ondernemerschap. En wellicht komen deze kosten u fiscaal ook nog wel goed uit.